WOZ waarde

WOZ  waarde – wat is dat?
De gemeente stelt jaarlijks de waarde van onroerend goed vast; voor bedrijfspanden en particuliere woningen. Deze WOZ-beschikking bevat in ieder geval een aanduiding van de onroerende zaak, de vastgestelde waarde, de waardepeildatum en het tijdvak waarin de waarde gebruikt wordt.

De WOZ-beschikking (waardering onroerende zaken) is een officieel document van de gemeente waarop de waarde van uw onroerende zaak (bijvoorbeeld uw woning of bedrijfspand) is aangegeven. Dit noemt men de WOZ-waarde.

De WOZ-waarde wordt door de gemeente gebruikt voor de onroerende-zaakbelastingen (OZB), door de Rijksbelastingdienst voor de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting en door het waterschap voor de waterschapsomslag gebouwd.

Hoewel de inhoud van de WOZ-beschikking beknopt is, is WOZ-beschikking niet onbelangrijk. Immers op deze WOZ-beschikking worden de aanslagen voor  verschillende belastingen gebaseerd.

Bezwaar WOZ waarde
Vanaf 2005 kan men jaarlijks bezwaar maken tegen de vastgestelde WOZ-waarde. In een aantal gemeenten kan ook digitaal bezwaar worden gemaakt tegen de hoogte van de WOZ-waarde. Raadpleeg hiervoor de website van uw gemeente.

De Vereniging Eigen Huis heeft als tip bij het bezwaar maken, dat u zich vooraf afvraagt of u de woning voor het bedrag van de WOZ-waarde op 1 januari 2009 had kunnen verkopen. Men stelt dat als u denkt dat uw woning op dat moment meer waard was, dat bezwaar maken in de meeste gevallen geen zin heeft. Meent u dat uw woning juist minder waard is, dan kan het zin hebben om bezwaar te maken.

Downloaden WOZ bezwaar en beroepschriften
Bij de Vereniging Eigen Huis kunt u de WOZ waarde van uw huis berekenen en diverse bezwaar en beroepschriften downloaden. U dient hiervoor wel lid te zijn en uw lidmaatschapsnummer op te geven.

Voor de geschiedenis van de WOZ, klik hier.
Voorbeeld WOZ bezwaarschrift.

Klachten over de WOZ? Ga naar het meldpunt WOZ.

Over de auteur

Of kies uit nieuws categorieën