Werkkostenregeling 2015

Het is een hele bevalling, de lancering van de nieuwe werkkostenregeling, maar zoals het er nu naar uitziet moet iedereen per 1 januari 2015 overstappen op de nieuwe regeling.

Wat houdt de werkkostenregeling in?
U heeft als werkgever een budget vn 1,5% (2014) van de fiscale loonsom voor vrije vergoedingen aan uw werknemers. Dit bedrag kunt u bijvoorbeeld besteden aan een Kerstpakket of een personeelsfeest. Maar de regeling kent nog andere bestedingsdoelen. Gaat u over dit budget heen, dan geldt over het meerdere een eindheffing van 80%! Het is dus belangrijk om a) goed de bestedingsdoelen te kennen en b) het limiet van het budget goed in de gaten te houden.

Natuurlijk blijven er ook een aantal vrijstellingen bestaan zoals studiekosten, verblijfskosten, verhuiskosten en de reiskostenvergoeding (19 cent per KM).

Bent u nog niet overgestapt op de werkkostenregeling dan is het belangrijk om de volgende zaken voor te bereiden:

  • Overleg met cao partners en/ of de OR
  • Onderzoek of er wijzigingen van de arbeidsvoorwaarden noodzakelijk zijn
  • Onderzoek welke kosten binnen uw bedrijf onder het budget kunnen gaan vallen

Belangrijke bronnen:

 

Over de auteur

Of kies uit nieuws categorieën