Voorbeeld bezwaarschrift inkomstenbelasting

Dhr. de Boer
Poffertjesplein —
—– DIEDAM
Tel: ————-
BTWnr/ BSN:……………

Diedam, 30 juli 2010

BETREFT: Bezwaar hoogte aanslag inkomstenbelasting 2009, aanslagnummer: 144520

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij teken ik bezwaar aan tegen de aanslag inkomstenbelasting/premie
volksverzekeringen 2009. Een kopie van deze aanslag is bijgesloten.

Voor deze aanslag bent u blijkbaar uitgegaan van een belastbaar inkomen uit werk en woning van € xx.xxx,–. Volgens mijn berekening moet dit echter het volgende bedrag zijn: € xx.xxx ,–. Een duidelijk verschil van € xx.xxx ,–

Naar mijn mening heeft u dan ook ten onrechte de volgende kosten niet meegerekend. Het gaat hierbij om een bedrag van € xx.xxx ,–.
Deze kosten heb ik destijds moeten maken om de volgende redenen:
*
*
*

In de bijlage treft u een overzicht aan van deze kosten. Mijn belastbaar inkomen uit werk en woning worden dankzij deze kosten immers verminderd met € xx.xxx.
Daarmee komt, mijns inziens, mijn belastbaar inkomen uit op een veel lager bedrag namelijk: € xx.xxx.
Het resterende bedrag van de aanslag zal ik voor de uiterste betaaldatum voldoen, te weten, d.d. dd-mm-2010

Verder verzoek ik u om uitstel van betaling voor het volgende bedrag € xx.xxx. Ik wil u daarom de volgende betaaldatum voorstellen: d.d. dd-mm-2010. Ik hoop op uw begrip te kunnen rekenen.

Ik dank u bij voorbaat voor uw medewerking.
In afwachting van uw antwoord, verblijf ik,

Hoogachtend,
M. de Boer

Bijlagen:
– Kopie aangifte
– Kostenoverzicht

Over de auteur

Of kies uit nieuws categorieën