Bezwaarschrift Loonheffing

Belastingdienst
Postbus 757
4200 AT GORINCHEM

Gorinchem, 23 augustus 2010

Belanghebbende: xx B.V., Amsterdam
1234.56.789.A.01.006.0
Loonheffingen

Geachte mevrouw, heer,

Hierdoor maak ik namens belanghebbende bezwaar tegen bovengenoemde aanslag.

Uit bijgaand afschrift blijkt dat het bedrag van de aangifte tijdig voldaan is.

Ik verzoek u om uitstel van betaling van € 323, totdat beslist is op dit bezwaarschrift.

Hoogachtend,
P.O. Minczeles CB

Over de auteur

Of kies uit nieuws categorieën