Inboedelverzekering

Een inboedelverzekering is een verzekering tegen schade die men aan de inboedel (huisraad) op kan lopen. Door bijvoorbeeld storm, water, brand, of diefstal, kan schade worden aangericht aan uw eigendommen of huisraad.

Lees altijd goed de polisvoorwaarden. Zo is er bijvoorbeeld geen dekking als u spullen zelf laat vallen. Hoe dan ook, lees ze zeer goed door en bekijk vooral wat op uw huisraad van toepassing is.

Weet u de waarde van uw inboedel niet precies dan kunt u dit gemakkelijk achterhalen door het invullen van een inboedelwaardemeter. Vraag ernaar bij uw verzekeraar. Ook zijn er diverse inboedelwaardemeters op internet te vinden.

Soorten inboedelverzekeringen
Inboedelverzekeringen kun je onderverdelen naar de geboden dekking. Feitelijk geldt voor elke verzekering dat alleen dekking geboden wordt als de schade is veroorzaakt door een aantal in de polisvoorwaarden beschreven oorzaken.

Grofweg bestaan er vijf verschillende soorten inboedelverzekeringen:

1. Brand- en inbraakverzekering
Hiermee bent u verzekert tegen brand en inbraak. Vaak is de dekking gelijk aan die van de brandverzekering, maar u bent ook tegen inbraak verzekerd.
2. Brandverzekering
U bent hiermee verzekerd tegen brand. Vaak valt ook schade door het blussen van de brand, blikseminslag en ontploffing ook binnen de dekking.
3. Uitgebreide inboedelverzekering
U bent vaak verzekerd tegen schade als gevolg van de volgende zaken: Brand, rook, roet, blikseminslag, ontploffing, omvallen van bomen, diefstal als gevolg van een inbraak, storm, waterschade en schade door bijvoorbeeld rondvliegend glas.
4. Extra uitgebreide inboedelverzekering
Bij de extra uitgebreide inboedelverzekering bent u verzekerd tegen schade als gevolg van de gebeurtenissen genoemd bij de uitgebreide inboedelverzekering. Daarnaast wordt extra dekking geboden bij: schroei-, zeng- en smeltschade, schade door neerslag die via de begane grond of de openbare weg binnenstroomt, schade aan voedsel in diepvries en koelkast naar aanleiding van een stroomstoring.
5. Meest uitgebreide inboedelverzekering (all risk)
Deze verzekering biedt dekking tegen ieder onverwacht plaatsvindend evenement. Hierbij gelden echter een aantal uitsluitingen. Hierbij moet u denken aan schade die ontstaat bij bizarre gebeurtenissen zoals: schade door overstromingen, schade door aardbevingen, oorlogsgeweld of een atoomkernreactie.

Over de auteur

Of kies uit nieuws categorieën