Autoverzekering

Autoverzekering
Wanneer u een auto bezit, dient u een autoverzekering af te sluiten. U dient dan minimaal een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA) af te sluiten. Deze WA-verzekering vergoedt de schade die u gemaakt heeft aan een ander of aan zijn goederen.

Cascoverzekering
Wilt u ook de schade aan uw eigen auto vergoed hebben, dan dient u zich casco bijverzekeren. U heeft dan 2 keuzes: een beperkte of een volledige cascoverzekering. De twee vormen verschillen voor de dekking en de premies. De keuze hangt mede af van de auto. Heeft u een nieuwe auto, dan is het verstandig om een volledige cascoverzekering af te sluiten. Bij een oude auto kunt u vaak volstaan met een WA-verzekering.

Premie autoverzekering
De hoogste van de premie die u voor uw autoverzekering gaat betalen hangt onder andere af van:

  • het gewicht van de auto;
  • het bouwjaar van de auto;
  • de dagwaarde van de auto;
  • de oorspronkelijke prijs van de auto;
  • uw leeftijd;
  • hoe lang u in het bezit bent van een rijbewijs;
  • het aantal het aantal kilometers dat u zakelijk en/of privé rijdt per jaar;
  • het aantal keren dat u de afgelopen periode schade heeft veroorzaakt.

Ongevalleninzittendenverzekering
Bij een aanrijding kunnen u en uw passagiers gewond raken. Als daardoor (algehele) blijvende invaliditeit optreedt of als iemand overlijdt, dan keert de ongevalleninzittendenverzekering uit. Of u als bestuurder schuld had aan het ongeval speelt geen rol. Bij het afsluiten van de verzekering kiest u zelf de verzekerde bedragen.

Schadeinzittendenverzekering
Deze verzekering keert de werkelijk geleden schade uit ook als er geen sprake is van overlijden of invaliditeit. De verzekeraar betaalt uit, ongeacht of er iemand aansprakelijk is.

Hulp bij kiezen autoverzekering
Verzekering voor auto

Over de auteur

Of kies uit nieuws categorieën