Verzekeringen

Art. 7:925 BW omschrijft een verzekering als volgt:

Verzekering is een overeenkomst waarbij de ene partij, de verzekeraar, zich tegen genot van premie jegens haar wederpartij, de verzekeringnemer, verbindt tot het doen van een of meer uitkeringen, en bij het sluiten der overeenkomst voor partijen geen zekerheid bestaat, dat, wanneer of tot welk bedrag enige uitkering moet worden gedaan, of ook hoe lang de overeengekomen premiebetaling zal duren. Zij is hetzij een schadeverzekering, hetzij een sommenverzekering.

Uit de definitie valt af te leiden waaraan een overeenkomst moet voldoen om een verzekering te zijn.

Er zijn twee partijen, een verzekeraar en een verzekeringnemer die de overeenkomst aangaan;

  • De verzekeraar verbindt zich, tegen genot van premie tot het doen van één of meer uitkeringen;
  • Bij aanvang van de overeenkomst bestaat geen duidelijkheid over dat een uitkering wordt gedaan, wanneer een uitkering wordt gedaan of tot welk bedrag een uitkering wordt gedaan of hoe lang de overeengekomen premiebetaling zal duren;
  • De overeenkomst is een schadeverzekering of een sommenverzekering.
  • Tegenover de betaling van premie door de verzekeringnemer staat de uitkering door de verzekeraar indien, zoals de wet het omschrijft, ‘het risico wordt verwezenlijkt’. In andere woorden: wanneer de verzekerde gebeurtenis of situatie zich voordoet.

Belangrijk is de onzekerheid bij de partijen. Er moet wettelijk sprake zijn van een onzekere factor bij beide partijen. Deze onzekere factor kan op diverse manieren tot stand komen, zoals de wet omschrijft:

  • Er bestaat geen duidelijkheid over wanneer een uitkering wordt gedaan; of
  • Tot welk bedrag en uitkering wordt gedaan; of
  • Hoe lang de premiebetaling zal duren.

Bron: Wikipedia

Nuttige verzekeringsites

Verzekeringsite – prima onafhankelijke verzekeringvergelijkingssite
Verzekeringssite.nl voldoet aan alle eisen van KiFid en Thuiswinkel Waarborg. Verzekeringssite.nl schuift ook regelmatig aan tafel bij de consumentenprogramma’s Tros Radar en Vara Kassa.

Allesoververzekeren.nl – zeer goede informatie en onder commercieel doel
Is een samenwerking van het Verbond van Verzekeraars. Je treft er zeer nuttige informatie aan over alle verzekeringen.

Wijzeringeldzaken.nl –  uitgegeven door Rijksoverheid, zeer betrouwbaar
 Wijzeringeldzaken.nl is de wegwijzer naar betrouwbare informatie over jouw geldzaken en onder andere verzekeren. Dit is een initiatief van  de Rijksoverheid en ruim 40 partijen. De website biedt prima algemene informatie over geld en verzekeringen met prima tips als je je in verzekeringen wilt verdiepen.

Over de auteur

Of kies uit nieuws categorieën