Vergelijken van vermogensbeheerders

U vertrouwt u vermogen toe aan een vermogensbeheerder, of u wilt dit doen. Wat houdt u hiervan netto over? Kan de vermogensbeheerder de beloften nakomen? Bij vermogensbeheer dient u zich goed te informeren, wees kritisch op de cijfers en zorg dat u de beheerder op een juiste manier beoordeelt. De beloften van vermogensbeheerders kunnen sterk afwijken van de werkelijkheid en bovendien een vertekend beeld geven.

Resultaten van de beheerders
Om een indicatie van de kennis en vaardigheden van de vermogensbeheerder(s) te krijgen, is het goed om naar de tot nu toe behaalde resultaten te kijken. Vergelijk resultaten over een periode van tenminste 10 jaar. Ondanks dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie in de toekomst geven, geven ze wel een indicatie van het rendement tegenover het risico. Ook kan het een indicatie zijn van het te verwachten rendement, alhoewel dit erg conjunctuurgebonden is.

Het is aan te bevelen om met gereformeerde partijen, die meerdere jaren actief zijn op de markt in zee te gaan. U wilt ten slotte uw vermogen zo goed mogelijk laten beheren.

Let er bij het vergelijken goed op dat u nettoresultaten vergelijkt. Van het bruto rendement moeten alle indirecte en directe kosten worden afgehaald. Enkel het netto rendement biedt een goede vergelijking tussen de verschillende vermogensbeheerders. Wees bovendien zeer kritisch naar beheerders die meer (netto) rendement beloven dan de rest. Hoe gaan ze dit waarmaken? Waarom kunnen andere beheerders dat rendement niet aanbieden?

Vermogensbeheerders vergelijken levert een overzicht op van de besparingen die u kunt maken.

Risico’s vermogensbeheer
Het is belangrijk dat uw vermogensbeheerder aansluit bij uw risicowensen. Probeer uw vermogensbeheerder niet enkel te kiezen op basis van het (netto!) rendement, probeer ook te achterhalen welke risico’s er genomen zijn om tot dit rendement te komen. Vermogensbeheerders met een rendement dat hoger is dan gemiddeld, nemen zeer waarschijnlijk ook meer risico’s om dit rendement te behalen. Kies daarom de verhouding tussen rendement en risico die bij u past en kies niet enkel op basis van het rendement.

Maatwerkportefeuilles
Diverse vermogensbeheerders bieden maatwerkportefeuilles aan. Dit houdt in dat er voor elke klant een individuele portefeuille wordt samengesteld, of er wordt gewerkt met verschillende risicoprofielen. Er zijn vermogensbeheerders die om deze reden geen resultaten willen aantonen. Maar vertrouwt u uw vermogen toe aan een vermogensbeheerder die u geen resultaten laat zien? Daarnaast beschikken dergelijke beheerders vaak wel over gemiddelden van hun defensieve, neutrale en offensieve portefeuilles. Met behulp van deze cijfers kunt u zelf het gemiddelde rendement berekenen. Trek hier alle kosten vanaf en u komt uit op een gemiddeld netto rendement. Indien u beheerder u echt geen rendementsinformatie kan verstrekken, is het wellicht beter om te informeren bij een beheerder die dit wel kan.

Toetsen op het verleden
Het toetsen van de huidige strategie van de vermogensbeheerder op historische data wordt backtesten genoemd. Echter, de situatie in het verleden is wellicht compleet anders dan de situatie nu, en belangrijker, de situatie in de toekomst. Om deze reden geeft backtesten niet een volledig objectief beeld. Sterker nog, het beeld kan compleet vertekend zijn.

De tips in het kort
In het kort zijn de rendementsbeloften van de vermogensbeheerder niet interessant danwel relevant. Wel interessant is om te onderzoeken of de verhouding tussen rendement en risico bij u past.

De eerste stap bij het vergelijken van vermogensbeheerders, is het kijken naar het netto rendement. Dit is het bruto rendement min alle directe en indirecte kosten. Enkel het netto rendement vertelt niet het complete plaatje, wellicht is er veel risico genomen om tot dit rendement te komen. Verdiep u daarom ook in het risico profiel en beoordeel in hoeverre de beheerder(s) risico nemen.

 

 

Over de auteur

Of kies uit nieuws categorieën