Uitspraak CBB over meldplicht belastingadviseur (LJN: BK4209)

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft in een uitspraak van 23 november 2009 (LJN: BK4209) geoordeeld dat het enkele feit dat een dienstverlener een ongebruikelijke transactie onder ogen komt, niet voldoende is voor het ontstaan van de meldingsplicht ingevolge de Wet MOT. Dit is van belang voor de belastingadviseur die een cliënt bijstaat bij de totstandkoming van een vaststellingsovereenkomst of bij het tot inkeer komen.

lees verder

Werkgroep Wwft publiceert nieuw Model Risicobeleid (augustus 2009)

Werkgroep Wwft publiceert nieuw Model Risicobeleid (augustus 2009)

lees verder

Wetsvoorstel tot wijziging Wwft aanhangig bij Tweede Kamer

Wetsvoorstel tot wijziging Wwft aanhangig bij Tweede Kamer

lees verder

Wetsvoorstel tot wijziging Wwft aanhangig bij Tweede Kamer

Wetsvoorstel tot wijziging Wwft aanhangig bij Tweede Kamer

lees verder

Wijziging bestuurlijke boetes ingevolge Wwft

Wijziging bestuurlijke boetes ingevolge Wwft in werking getreden per 1 augustus 2009

lees verder

Next Page »