Wieowie.nl was handig om kandidaten te checken

Maar wieowie.nl is nu waarwatwaar geworden. De website is geheel op de schop gegaan en is er niet op vooruit gegaan. Lees mijn artikel over de veranderingen van wieowie.nl.