Nieuwe EU Verordening inzake sociale zekerheid: kansen en risico’s voor werknemer en werkgever

Onlangs is door de Europese Raad de nieuwe Europese Verordening inzake de sociale zekerheid aangenomen die per 1 maart 2010 in werking zal treden. Deze Verordening stelt de toepasselijke sociale wetgeving bij grensoverschrijdend werken vast. In het kader van deze bijdrage: is de Belgische en/of de Nederlandse sociale zekerheidswetgeving van toepassing. De nieuwe Verordening vervangt […]