De Successiewet gewijzigd op 1 januari 2010

De Successiewet is op 1 januari 2010 gewijzigd. Wat zijn daarvan voor u de belangrijkste gevolgen?

Fiscale Veranderingen 2010

Op minfin.nl treft u de wetsvoorstellen aan die hebben geleid tot het Belastingplan 2010.  Het Kabinet heeft op Prinsjesdag, dinsdag 15 september 2009, de fiscale plannen voor 2010 bekend gemaakt. De focus van het Belastingplan 2010 is “meer en makkelijker ondernemen” Staatssecretaris Jan Kees de Jager zegt het als volgt: “Ondernemers zijn de ruggengraat van […]

Wijzigingen in de belastingheffing per 1 januari 2010

Wijzigingen in de belastingheffing per 1 januari 2010 29 december 2009 Het jaarlijkse eindejaarspersbericht van het Ministerie van Financiën is uitgebracht. Hierin geeft het ministerie een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de rijksbelastingen per 1 januari 2010. Het Eindejaarspersbericht 2010 is ingedeeld in 9 hoofdstukken: