Douwe Egberts vervolgd voor fraude van 130 miljoen euro

Het parket van Brussel wil de top van koffiebedrijf Douwe Egberts vervolgen voor belastingfraude van 130 miljoen euro. In totaal 16 bedrijven en personen komen vrijdag voor de raadkamer. Onder hen bevinden zich managers van Douwe Egberts en hun fiscale adviesbureau. Dat meldt De Tijd.

Fiscus tergen doet men niet ongestraft

Wie een fiscale procedure aanvat louter en alleen om de betaling van de verschuldigde belasting te kunnen uitstellen en daar ten aanzien van de fiscus ook nog eens openlijk voor uitkomt, maakt geen goede beurt bij de rechtbank… Dit blijkt duidelijk uit een vonnis dat de rechtbank van eerste aanleg te Gent velde op 7 […]

Wordt de notionele interestaftrek echt beperkt?

In het kader van de begrotingsopmaak is voorgesteld om te besparen door de notionele interestaftrek te beperken tot 3,8% in 2010 en 2011. Bedrijven zouden dan een lagere belastingaftrek krijgen voor het eigen vermogen dat geïnvesteerd wordt in de onderneming. Dat zou de Schatkist 200 miljoen euro moeten opleveren. Momenteel bedraagt het tarief van de […]

Hogere accijns op diesel, lagere BTW in Horeca

Bij de begrotingsopmaak heeft de federale regering ook aan de fiscaliteit gesleuteld. Sommige taksen en belastingen gaan naar omhoog, andere worden verlaagd.

Hogere belastingen
De accijnzen op diesel stijgen in 2010 met 4 cent per liter en in 2011 met 8 cent per liter. De regering denkt dat de opbrengsten hiervan in 2010 140 miljoen euro […]

Fiscale loep niet gelijk voor alle ondernemingen

Het is al langer geweten dat de aangiften van Vlaamse bedrijven vaker onderhevig zijn aan controle dan Waalse en Brusselse ondernemingen. 70,2% van de controles in 2007 kwamen voor in Vlaanderen, 20,2% in Wallonië en 9,6% in Brussel. Daarnaast kregen Brugge en Gent dubbel zoveel belastingcontroleurs over de vloer dan Hasselt maar bedrijven in Charleroi werden het vaakst bezocht.
Deloitte is gevraagd om […]

Next Page »