Is het vaststellen van het juiste label moeilijk?

In het kader van de invoering van Horizontaal Toezicht willen gemeente en provincies ook fiscaal in control komen. De labelling (aftrek op aangifte, compensatie of kostprijsverhogend) is het uitgangspunt en daarbij wordt vaak nagedacht of sprake is van een wettelijk opgedragen taak, in welke wetgeving deze taak is vastgelegd dan wel is opgenomen in de […]