Rentearbitrage directeur-grootaandeelhouder toch belast

Hof Den Haag heeft onlangs beslist dat een door een directeur-grootaandeelhouder behaald rentevoordeel door rentearbitrage belastbaar was als een resultaat uit een werkzaamheid. De dga had van zijn bv een grote som geld geleend tegen hetzelfde rentepercentage als de bv had kunnen ontvangen bij een bank. Dat rentepercentage was het hoogste van de rente op […]

Rentearbitrage directeur-grootaandeelhouder toch belast

Hof Den Haag heeft onlangs beslist dat een door een directeur-grootaandeelhouder behaald rentevoordeel door rentearbitrage belastbaar was als een resultaat uit een werkzaamheid. De dga had van zijn bv een grote som geld geleend tegen hetzelfde rentepercentage als de bv had kunnen ontvangen bij een bank. Dat rentepercentage was het hoogste van de rente op […]