Mag er gescrold worden op een website?

Mag ik meteen antwoord geven? Ja hoor! Surfers hebben geen bezwaar tegen scrollen. Zet dus uw idee-fixe aan de kant als u koste wat het kost alle informatie in één scherm wil proppen.
Maar deze materie vraagt om meer uitleg. Want het type website, het webdesign en de informatie-architectuur spelen een belangrijke rol.
Zo is op een […]