Tip voor studenten die fiscale boeken zoeken

De tip voor studenten die fiscale boeken zoeken voor bijvoorbeeld de scriptie is google books. Google books toont veel boeken die ingelezen zijn. Je kan dus letterlijk door de pagina’s scrollen en zo voor jou relevante passages bekijken en overnemen. Ga naar Google Books Fiscaal.

Toekomstige accountant, belastingconsulent, fiscalist, jurist, … = E-student

We zijn een maatschappij die staat of valt met informatie.
Digitalisering van administratie, internetbankieren, elektronisch factureren, digitale handtekening, e-accounting, juridische e-adviesbureaus, enz. De ontwikkelingen in de informatie- en communicatietechnologie gaan erg snel en worden ook steeds complexer.
Financiële beroepen en bedrijven hebben door deze digitalisering veel geld en tijd uitgespaard. De versnelde informatieverwerking en verkorte communicatiemiddelen zorgen […]