Gemeentebelasting op windturbines mag niet

Geert Bourgeois, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, verhindert de West-Vlaamse gemeente Alveringem een taks op windturbines in te voeren. Dergelijke taks is volgens de minister juridisch onmogelijk.
Alveringem is de eerste Vlaamse gemeente die besliste om een jaarlijkse windturbinebelasting in te voeren. De gemeente dacht aan een taks van 12.500 euro per jaar per windturbine met […]