Doorgeefschenking via fideï commis de residuo: een tweetrapsraket

De schenking is een algemeen gekende en alom toegepaste techniek om aan successieplanning te doen. Aan de schenking kunnen diverse modaliteiten verbonden worden waarbij tegemoet gekomen wordt aan de wensen van de schenkers.
Een bezorgdheid die vaak opduikt, is wat met de geschonken goederen gebeurt na het overlijden van de begiftigde. Wat als de kinderen van […]

Gesplitste aankoop van vakantiewoning in NederBelgische context

Een meer en meer gekende techniek in het kader van vermogensplanning is de gesplitste aankoop van een tweede / vakantie woning met de kinderen. De Belgisch ingezetene opteert daarbij wel voor de  charmes van de Zeeuwse kust. De inwoner van Nederland opteert regelmatig voor een appartement bij voorkeur in de nabijheid van de place m’as […]

Schenken van kunst – de basis

Het begrip “kunst” is ruim en kan een verschillende inhoud kennen, maar is vooral persoonlijk. De gustibus et coloribus non disputandum ofte over smaken en kleuren wordt namelijk niet gediscussieerd. Over financiën des te meer.
Liefhebbers omringen zich graag met kunstobjecten en verzamelen doorheen hun leven vaak een mooie collectie. Wanneer er geen regelingen worden getroffen […]