Kan belastingplichtige zijn recht op bemiddeling afdwingen middels een kort gedingprocedure

Heeft de belastingplichtige die zijn dossier voorgelegd heeft aan de Fiscaal Bemiddelingsdienst het recht een kortgedingprocedure in te stellen om de behandeling van zijn bezwaarschrift door de geschillendienst te doen stopzetten? Kan hij tevens de Staat laten veroordelen om het nodige te doen opdat de bemiddeling kan opgestart worden? Immers tot op heden is deze […]

Opgelet voor fiscale schulden!

De economische crisis laat zich voelen. Schulden kunnen zich opstapelen en waarom zou men niet eerst zijn leveranciers betalen, eerder dan de fiscus?
   
Dat houdt echter een risico in van persoonlijke aansprakelijkheid zoals recent de zaakvoerder van een vennootschap mocht ondervinden die door de rechtbank van koophandel te Mechelen persoonlijk veroordeeld werd tot betaling van achterstallige […]

Fiscus tergen doet men niet ongestraft

Wie een fiscale procedure aanvat louter en alleen om de betaling van de verschuldigde belasting te kunnen uitstellen en daar ten aanzien van de fiscus ook nog eens openlijk voor uitkomt, maakt geen goede beurt bij de rechtbank… Dit blijkt duidelijk uit een vonnis dat de rechtbank van eerste aanleg te Gent velde op 7 […]

Belastingparadijs België

Belastingparadijzen: het zijn geen tropische zonnige eilandjes ergens ver weg, zoals velen denken, maar rijke naties met een ondoorzichtig fiscaal beleid. Zo ook België. Ons land staat op plaats 9 in de ranglijst 2009 van de ‘meest ondoorzichtige belastingparadijzen’ van het Tax Justice Network, een onafhankelijke onderzoeksinstelling. Dit is te wijten aan het Belgische bankgeheim, […]

Inspiratie zoeken in Frankrijk? Voor de beurstaks … of voor de lage tarieven?

Een bespreking van de beleidsverklaring van de regering zorgt altijd voor vuurwerk, zeker als het gaat om een politiek gevoelige materie als belastingverhogingen. Volgende passage willen we u niet onthouden.
Een Kamerlid van de (Franstalige) Groenen wil een voorbeeld nemen aan Frankrijk. Hij verwijst naar een (uiteindelijk verworpen) plan om de Belgische beurstaks op hetzelfde peil […]

Next Page »