Autokosten > Woon-werkverkeer: Hoe ver reikt de bewijslast?

Een vrouw die in het Gentse woonde, reed elke dag naar haar werk in Brussel. Niet met haar eigen wagen, wel afwisselend met één van de auto’s die haar vader ter beschikking stelde van zijn kinderen. Voor deze terbeschikkingstelling zou ze haar vader een symbolische vergoeding betalen.
Het gebruik van de verschillende auto’s levert echter bewijsproblemen […]

Hoge raad velt eindoordeel: Grensarbeider kan Belgische onroerende voorheffing niet in zijn Nederlandse aangifte in aftrek brengen.

Inwoners van België met Nederlands (arbeids)inkomen kiezen veelal voor de behandeling als Nederlands binnenlands belastingplichtige. Voordeel hiervan is dat de rentelasten van de in de België gelegen eigen woning het Nederlandse belaste inkomen in Box 1 vermindert.
Door de keuzeregeling (te opteren voor binnenlandse belastingplicht) heeft Nederland echter niet alleen de aftrekpost van de hypotheekrente voor […]

AOW-cassatie arrest: Belastingadministratie krijgt een herkansing

Het Hof van Beroep te Antwerpen heeft geoordeeld dat de AOW-uitkering geen uitgesteld beroepsinkomen vormt en dat daarom de uitkering ten onrechte is belast met Personenbelasting.
Hiertegen de is de Belastingadministratie in cassatie gegaan. Het Hof van Cassatie heeft op 12 november 2009 uitspraak gedaan. Het cassatiehof is van oordeel dat de uitspraak van het Hof […]

Belastingparadijs België

Belastingparadijzen: het zijn geen tropische zonnige eilandjes ergens ver weg, zoals velen denken, maar rijke naties met een ondoorzichtig fiscaal beleid. Zo ook België. Ons land staat op plaats 9 in de ranglijst 2009 van de ‘meest ondoorzichtige belastingparadijzen’ van het Tax Justice Network, een onafhankelijke onderzoeksinstelling. Dit is te wijten aan het Belgische bankgeheim, […]

Belastingvermindering voor energiebesparing: nieuwbouw valt nu toch niet helemaal uit de boot

Precies een week nadat de begrotingsmaatregelen omtrent de belastingvermindering voor energiebesparende maatregelen in de Senaat werden verduidelijkt (zie vorig bericht), stuurt de regering haar plannen alweer bij.
In de eerste ontwerpteksten ‘begroting 2010-2011′ werd aanvankelijk elke energiebesparende investering in nieuwbouwwoningen van fiscale ondersteuning uitgesloten. Maar dat was “niet de bedoeling van de regering”, zo blijkt nu. Een aantal energiebesparende uitgaven […]

Next Page »