Informatieplicht op grond van de Dienstenwet: NOB-leden dienen cliënten vooraf te informeren over de NOB-beroepsregels

Informatieplicht op grond van de Dienstenwet: NOB-leden dienen cliënten vooraf, bijvoorbeeld via hun website en/of bij het uitbrengen van een offerte, te informeren over het Reglement Beroepsuitoefening en de Bijzondere Gedragscode van de NOB.

lees verder

Projectgroep handhavingsconvenanten opgericht

Vanuit de Commissie Beroepszaken is een projectgroep gevormd die de randvoorwaarden gaat formuleren waaraan convenanten tussen de Belastingdienst en belastingadvieskantoren moeten voldoen. Mogelijk komt de groep ook met een modelconvenant. De projectgroep is ingesteld als reactie op de trend dat steeds meer (groepen) belastingadvieskantoren een handhavingsconvenant met de Belastingdienst afsluiten. Daarbij speelt het risico dat convenanten onderling verschillen wat betreft de positie van de belastingadviseur.

lees verder

Projectgroep handhavingsconvenanten opgericht

Vanuit de Commissie Beroepszaken is een projectgroep gevormd die de randvoorwaarden gaat formuleren waaraan convenanten tussen de Belastingdienst en belastingadvieskantoren moeten voldoen. Mogelijk komt de groep ook met een modelconvenant. De projectgroep is ingesteld als reactie op de trend dat steeds meer (groepen) belastingadvieskantoren een handhavingsconvenant met de Belastingdienst afsluiten. Daarbij speelt het risico dat convenanten onderling verschillen wat betreft de positie van de belastingadviseur.

lees verder