Het oprichten van een B.V. wordt eenvoudiger

Op 15 december 2009 zijn voor het ondernemingsrecht belangrijke wetsvoorstellen door de Tweede Kamer aangenomen. Ten eerste het wetsvoorstel ‘vereenvoudiging en flexibilisering B.V.-recht’. En vervolgens op dezelfde dag het wetsvoorstel ‘personenvennootschappen’. Dit wetsvoorstel heeft al een lang wetgevingsproces achter de rug en betreft de volledige herziening van het personenvennootschapsrecht. Deze tip heeft alleen betrekking op […]