Sauna en zwembad aftrekken?

“Rekening houden met het feit dat … bezwaarlijk gesteld kan worden dat het zwembad en de sauna enkel na het leveren van een beroepsinspanning wordt gebruikt, dient het (beroeps)percentage in redelijkheid op 75% te worden bepaald“, aldus de rechtbank.
De belastingplichtige had in een bijgebouw naast zijn huis zijn kantoor ingericht. In dat bijgebouw had hij […]