Deloitte België: ondernemingen fiscaal ongelijk behandeld

Uit een studie van Deloitte België blijkt dat niet alle ondernemingen gelijk behandeld worden door de fiscus bij onze zuiderburen. De kans dat een onderneming aan een grondige belastingcontrole wordt onderworpen, hangt sterk af van de plaats waar ze gevestigd is. Verder slaagt de fiscus er in bepaalde regio’s beter in fiscale schulden in te […]

Fiscale loep niet gelijk voor alle ondernemingen

Het is al langer geweten dat de aangiften van Vlaamse bedrijven vaker onderhevig zijn aan controle dan Waalse en Brusselse ondernemingen. 70,2% van de controles in 2007 kwamen voor in Vlaanderen, 20,2% in Wallonië en 9,6% in Brussel. Daarnaast kregen Brugge en Gent dubbel zoveel belastingcontroleurs over de vloer dan Hasselt maar bedrijven in Charleroi werden het vaakst bezocht.
Deloitte is gevraagd om […]