Nederland fiscaal aantrekkelijk voor buitenlandse bedrijven

Onderzoek naar de fiscale bedrijfskosten in de Verenigde Staten, Japan, Australi, Canada, Mexico, Groot-Brittanni, Frankrijk, Itali, Duitsland en Nederland.

Dubbele premieplicht Nederbelgische Directeur grootaandeelhouder: Hoogste rechtscollege schept duidelijkheid!

Nederlands hoogste rechterlijke instantie, de Hoge Raad der Nederlanden, heeft zeer recentelijk (Hoge Raad 9-10-2009, nr. 08/02433) haar eindoordeel gegeven over de dubbele premieplicht van de in België woonachtige directeur grootaandeelhouder (DGA) die zowel in Nederland als België werkzaam is voor zijn Nederlandse vennootschap.
Vanuit Nederlandse optiek worden deze werkzaamheden aangemerkt als zijnde verricht in loondienst. […]

Nieuwe EU Verordening inzake sociale zekerheid: kansen en risico’s voor werknemer en werkgever

Onlangs is door de Europese Raad de nieuwe Europese Verordening inzake de sociale zekerheid aangenomen die per 1 maart 2010 in werking zal treden. Deze Verordening stelt de toepasselijke sociale wetgeving bij grensoverschrijdend werken vast. In het kader van deze bijdrage: is de Belgische en/of de Nederlandse sociale zekerheidswetgeving van toepassing. De nieuwe Verordening vervangt […]

Belgische Gemeentebelasting verlost u van Nederlandse Inkomstenbelasting

Door de heffing van Belgische Gemeentebelasting is er geen Nederlandse inkomstenbelasting en Sociale lasten verschuldigd!
Er is een grote kans dat u als inwoner van België onverschuldigd Nederlandse Inkomstenbelasting en sociale lasten betaalt op uw looninkomen in dienstbetrekking in Nederland verdiend. Hieronder kunt u lezen wanneer dit het geval is.
Uw looninkomen als inwoner van België in […]