Schenken van kunst – de basis

Het begrip “kunst” is ruim en kan een verschillende inhoud kennen, maar is vooral persoonlijk. De gustibus et coloribus non disputandum ofte over smaken en kleuren wordt namelijk niet gediscussieerd. Over financiën des te meer.
Liefhebbers omringen zich graag met kunstobjecten en verzamelen doorheen hun leven vaak een mooie collectie. Wanneer er geen regelingen worden getroffen […]

Successieplanning: je kinderen onterven … het kan ook zo

In de krant De Standaard van 7 september 2009 lazen we een onthutsend bericht.
Een dame, een zekere H.V., wilde na haar dood niets aan haar kinderen nalaten. Ze vroeg daarom aan haar partner een bedrag van 12.500 euro te verbranden.  De man, een tachtiger, vond dat blijkbaar zonde van het geld en besloot anders te […]