Hoger lager

Onlangs bracht de Hoge Raad van Financiën (HRF) een advies uit inzake milieufiscaliteit. De HRF pleit daarin onder meer voor hogere belastingen op brandstof en stookolie, een belasting per ton CO2-uitstoot en een heffing op basis van het aantal afgelegde kilometers, zowel voor vrachtwagens als voor personenwagens. Ook het fiscaal voordeel voor bedrijfswagens en tankkaarten […]

Nieuwe poll: Afstemming gunstregeling bedrijfswagens noodzakelijk?

Hieronder vindt u een uittreksel uit het rapport “Het belastingbeleid en het leefmilieu (september 2009)” van de Hoge Raad van Financiën, afdeling ‘Fiscaliteit en Parafiscaliteit’.
De hervormingen hebben als doelstelling het afschaffen van belastingsubsidies die het leefmilieu schaden en het streven naar pigouviaanse belastingen.
In dit rapport stelt de afdeling voor om de fiscale gunstregeling voor bedrijfswagens […]