Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) is voortaan ook frauderadar

Door de programmawet van 23 december 2009 bestaat er sinds 9 januari 2010 een wettelijke basis om de KBO in te schakelen in de strijd tegen fraude.
Het is bekend dat de Kruispuntbank voor Ondernemingen het verzamelpunt is voor het melden van allerlei ondernemingsgegevens.
Photocredit by: <Usine nouvelle.com>