Opleiding fiscaal (Kopstudie) – Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, NOB

Alle aspirant-leden volgen verplicht de driejarige Beroepsopleiding Belastingadviseurs. De opleiding omvat zowel fiscaaltechnische cursussen als vaardigheidstrainingen. Tot de eerste categorie behoren onder meer cursussen op het gebied van fusies en overnames, internationaal en Europees belastingrecht, loonbelasting en omzetbelasting. De vaardigheidstrainingen gaan over onderhandelen, argumenteren, schriftelijk rapporteren, adviseren en procesvoering. 

Fiscale opleiding (Kopstudie) Het Register Belastingadviseurs -FB/ CB

Voorheen kende we drie kopstudies fiscaal: Het NOB, FB en CB. Sinds 2009 zijn het er nog twee: het NOB en RB. Het Register Belastingadviseurs (RB) is een koepelorganisatie waarin twee beroepsverenigingen voor fiscale adviseurs de krachten bundelen: het College Belastingadviseurs (CB) en de Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs (NFB). Voorheen dus bekend als het FB […]

Fiscale opleidingen (kopstudie) CB

Het Register Belastingadviseurs neemt haar taak de kwaliteit van beroepsuitoefening van belastingadviseurs te bewaken zeer serieus. RB Opleidingen verzorgt fiscale opleidingen op alle niveaus. Een netwerk van uitstekende in de theorie geschoolde en in de fiscale praktijk werkzame docenten staat garant voor een deskundige behandeling van de stof. RB Opleidingen verzorgt, voor een aantal opleidingen […]