Prinsjesdag 2009: Wat zit er in voor u?

Het Belastingplan 2010 en alle andere belastingplannen van het kabinet. Dinsdag 15 september presenteerde het kabinet in het Belastingplan 2010 haar plannen voor de komende kabinetsperiode. Daarbij gaat het onder andere om het bevorderen van het innovatief ondernemerschap, vergroening en vereenvoudiging. Vooral vereenvoudiging staat dit jaar in de belangstelling.