Pensioenpremie jonge werknemers erg hoog

Veel werknemers in Nederland bouwen verplicht pensioen op bij een bedrijfstakpensioenfonds. Daar betaal je een zogenoemde doorsneepremie. Deze premie is gebaseerd op solidariteit. Jonge werknemers betalen mee voor de oudere collega’s in de branche. Iedereen betaald evenveel (in % van de grondslag). Maar als ik kijk naar de premie die betaald wordt door jonge werknemers […]

Monitor jonge fiscalisten 2009

Uit het SEO-rapport van 2008 bleek dat de arbeidsmarkt voor fiscalisten krap was. Ook met de economische crisis geldt deze conclusie anno 2009 nog steeds. De arbeidsmarktpositie van academisch gevormde fiscalisten is dan ook nog steeds goed tot zeer goed te noemen. Zowel de afgestudeerden in fiscaal recht – ongeveer 70% – als de afgestudeerden […]