Fiscale loep niet gelijk voor alle ondernemingen

Het is al langer geweten dat de aangiften van Vlaamse bedrijven vaker onderhevig zijn aan controle dan Waalse en Brusselse ondernemingen. 70,2% van de controles in 2007 kwamen voor in Vlaanderen, 20,2% in Wallonië en 9,6% in Brussel. Daarnaast kregen Brugge en Gent dubbel zoveel belastingcontroleurs over de vloer dan Hasselt maar bedrijven in Charleroi werden het vaakst bezocht.
Deloitte is gevraagd om […]