Geen extra voorwaarde bij omzetting in bv voor buitenlandse aandeelhouder

Onder voorwaarden kunnen ondernemers hun IB-onderneming inbrengen in een bv zonder dat zij daarbij moeten afrekenen over de stille reserves in de overgedragen activa. De inspecteur mag daarbij een buitenlandse belastingplichtige geen aanvullende voorwaarde opleggen die zwaarder is dan de voorwaarden voor Nederlandse belastingplichtigen. Voor de toepassing van de geruisloze inbreng in de bv moeten […]