Hoge raad velt eindoordeel: Grensarbeider kan Belgische onroerende voorheffing niet in zijn Nederlandse aangifte in aftrek brengen.

Inwoners van België met Nederlands (arbeids)inkomen kiezen veelal voor de behandeling als Nederlands binnenlands belastingplichtige. Voordeel hiervan is dat de rentelasten van de in de België gelegen eigen woning het Nederlandse belaste inkomen in Box 1 vermindert.
Door de keuzeregeling (te opteren voor binnenlandse belastingplicht) heeft Nederland echter niet alleen de aftrekpost van de hypotheekrente voor […]