Is het vaststellen van het juiste label moeilijk?

In het kader van de invoering van Horizontaal Toezicht willen gemeente en provincies ook fiscaal in control komen. De labelling (aftrek op aangifte, compensatie of kostprijsverhogend) is het uitgangspunt en daarbij wordt vaak nagedacht of sprake is van een wettelijk opgedragen taak, in welke wetgeving deze taak is vastgelegd dan wel is opgenomen in de […]

Sneller zekerheid over belastingaanslag dankzij horizontaal toezicht

Alphen aan den Rijn/Amsterdam, 12 oktober 2009 – Eind september hebben de Belastingdienst en accountancy- en adviesorganisatie Grant Thornton in Amsterdam een convenant ondertekend waarmee het zogenoemde horizontale toezicht van kracht wordt. Het convenant biedt cliënten van de genoemde accountant de mogelijkheid vrijwillig deel te nemen aan deze vorm van toezicht. Doel is een snellere […]

Delegatie uit Commissie Beroepszaken overlegt met Belastingdienst over handhavingsconvenanten

Delegatie uit Commissie Beroepszaken overlegt met Belastingdienst over handhavingsconvenanten.

lees verder

Delegatie uit Commissie Beroepszaken overlegt met Belastingdienst over handhavingsconvenanten

Delegatie uit Commissie Beroepszaken overlegt met Belastingdienst over handhavingsconvenanten.

lees verder