Pensioenpremie jonge werknemers erg hoog

Veel werknemers in Nederland bouwen verplicht pensioen op bij een bedrijfstakpensioenfonds. Daar betaal je een zogenoemde doorsneepremie. Deze premie is gebaseerd op solidariteit. Jonge werknemers betalen mee voor de oudere collega’s in de branche. Iedereen betaald evenveel (in % van de grondslag). Maar als ik kijk naar de premie die betaald wordt door jonge werknemers […]