Hoge Raad: Ook lang boekjaar kan in aanmerking worden genomen bij herzieningsregeling omzetbelasting

Onlangs heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan over de vraag hoe het begrip boekjaar moet worden uitgelegd voor de toepassing van de herzieningsregeling van omzetbelasting. In de onderhavige procedure voor de Hoge Raad had een boekjaarwijziging plaatsgevonden waarbij een vof eind 2001 was overgestapt op een gebroken boekjaar en waarbij het eerste gebroken boekjaar een […]