Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) is voortaan ook frauderadar

Door de programmawet van 23 december 2009 bestaat er sinds 9 januari 2010 een wettelijke basis om de KBO in te schakelen in de strijd tegen fraude.
Het is bekend dat de Kruispuntbank voor Ondernemingen het verzamelpunt is voor het melden van allerlei ondernemingsgegevens.
Photocredit by: <Usine nouvelle.com>

Slechts 500 dienstencheques per jaar

De ministerraad heeft vrijdag beslist dat het aantal dienstencheques per gebruiker vanaf volgend jaar beperkt wordt tot 500 per jaar. De limiet bedroeg tot nu toe 750. Voortaan kan de RVA bij zware misbruiken niet alleen de 13,30 euro overheidstussenkomst kan recupereren, maar ook de 7,50 euro die de gebruiker betaalt. Deze beslissingen moeten de […]

Elektronische accijnsprocedures vanaf 1 april 2010

Op 1 april 2010 gaat het zogenaamde Excise Movement Control System (afgekort EMCS) van start voor het vervoer van accijnsgoederen onder schorsing van accijnzen.  EMCS zal de huidige papieren documenten vervangen die gebruikt worden bij het vervoer van accijnsgoederen onder schorsing.  De elektronische procedure zal minder gevoelig zijn voor fraude en de aanzuivering van de […]

Hogere accijns op diesel, lagere BTW in Horeca

Bij de begrotingsopmaak heeft de federale regering ook aan de fiscaliteit gesleuteld. Sommige taksen en belastingen gaan naar omhoog, andere worden verlaagd.

Hogere belastingen
De accijnzen op diesel stijgen in 2010 met 4 cent per liter en in 2011 met 8 cent per liter. De regering denkt dat de opbrengsten hiervan in 2010 140 miljoen euro […]