Nederland fiscaal aantrekkelijk voor buitenlandse bedrijven

Onderzoek naar de fiscale bedrijfskosten in de Verenigde Staten, Japan, Australi, Canada, Mexico, Groot-Brittanni, Frankrijk, Itali, Duitsland en Nederland.

Tip voor studenten die fiscale boeken zoeken

De tip voor studenten die fiscale boeken zoeken voor bijvoorbeeld de scriptie is google books. Google books toont veel boeken die ingelezen zijn. Je kan dus letterlijk door de pagina’s scrollen en zo voor jou relevante passages bekijken en overnemen. Ga naar Google Books Fiscaal.

Opleiding fiscaal (Kopstudie) – Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, NOB

Alle aspirant-leden volgen verplicht de driejarige Beroepsopleiding Belastingadviseurs. De opleiding omvat zowel fiscaaltechnische cursussen als vaardigheidstrainingen. Tot de eerste categorie behoren onder meer cursussen op het gebied van fusies en overnames, internationaal en Europees belastingrecht, loonbelasting en omzetbelasting. De vaardigheidstrainingen gaan over onderhandelen, argumenteren, schriftelijk rapporteren, adviseren en procesvoering. 

Fiscale opleiding (Kopstudie) Het Register Belastingadviseurs -FB/ CB

Voorheen kende we drie kopstudies fiscaal: Het NOB, FB en CB. Sinds 2009 zijn het er nog twee: het NOB en RB. Het Register Belastingadviseurs (RB) is een koepelorganisatie waarin twee beroepsverenigingen voor fiscale adviseurs de krachten bundelen: het College Belastingadviseurs (CB) en de Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs (NFB). Voorheen dus bekend als het FB […]

Deloitte België: ondernemingen fiscaal ongelijk behandeld

Uit een studie van Deloitte België blijkt dat niet alle ondernemingen gelijk behandeld worden door de fiscus bij onze zuiderburen. De kans dat een onderneming aan een grondige belastingcontrole wordt onderworpen, hangt sterk af van de plaats waar ze gevestigd is. Verder slaagt de fiscus er in bepaalde regio’s beter in fiscale schulden in te […]

Next Page »