Doorgeefschenking via fideï commis de residuo: een tweetrapsraket

De schenking is een algemeen gekende en alom toegepaste techniek om aan successieplanning te doen. Aan de schenking kunnen diverse modaliteiten verbonden worden waarbij tegemoet gekomen wordt aan de wensen van de schenkers.
Een bezorgdheid die vaak opduikt, is wat met de geschonken goederen gebeurt na het overlijden van de begiftigde. Wat als de kinderen van […]