Elektronische accijnsprocedures vanaf 1 april 2010

Op 1 april 2010 gaat het zogenaamde Excise Movement Control System (afgekort EMCS) van start voor het vervoer van accijnsgoederen onder schorsing van accijnzen.  EMCS zal de huidige papieren documenten vervangen die gebruikt worden bij het vervoer van accijnsgoederen onder schorsing.  De elektronische procedure zal minder gevoelig zijn voor fraude en de aanzuivering van de […]