Effectief boetebeleid Arbeidsinspectie voor werkgevers met illegale werknemers

De Arbeidsinspectie kan sinds 1 januari 2005, zonder tussenkomst van het Openbaar Ministerie, een boete opleggen aan werkgevers die werknemers illegaal laten werken. Het boetebeleid van de Arbeidsinspectie blijkt een effectievere manier om de naleving van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) door werkgevers te bevorderen dan via het strafrecht.