Rentearbitrage directeur-grootaandeelhouder toch belast

Hof Den Haag heeft onlangs beslist dat een door een directeur-grootaandeelhouder behaald rentevoordeel door rentearbitrage belastbaar was als een resultaat uit een werkzaamheid. De dga had van zijn bv een grote som geld geleend tegen hetzelfde rentepercentage als de bv had kunnen ontvangen bij een bank. Dat rentepercentage was het hoogste van de rente op […]

Rentearbitrage directeur-grootaandeelhouder toch belast

Hof Den Haag heeft onlangs beslist dat een door een directeur-grootaandeelhouder behaald rentevoordeel door rentearbitrage belastbaar was als een resultaat uit een werkzaamheid. De dga had van zijn bv een grote som geld geleend tegen hetzelfde rentepercentage als de bv had kunnen ontvangen bij een bank. Dat rentepercentage was het hoogste van de rente op […]

Dubbele premieplicht Nederbelgische Directeur grootaandeelhouder: Hoogste rechtscollege schept duidelijkheid!

Nederlands hoogste rechterlijke instantie, de Hoge Raad der Nederlanden, heeft zeer recentelijk (Hoge Raad 9-10-2009, nr. 08/02433) haar eindoordeel gegeven over de dubbele premieplicht van de in België woonachtige directeur grootaandeelhouder (DGA) die zowel in Nederland als België werkzaam is voor zijn Nederlandse vennootschap.
Vanuit Nederlandse optiek worden deze werkzaamheden aangemerkt als zijnde verricht in loondienst. […]

Nieuwe EU Verordening inzake sociale zekerheid: kansen en risico’s voor werknemer en werkgever

Onlangs is door de Europese Raad de nieuwe Europese Verordening inzake de sociale zekerheid aangenomen die per 1 maart 2010 in werking zal treden. Deze Verordening stelt de toepasselijke sociale wetgeving bij grensoverschrijdend werken vast. In het kader van deze bijdrage: is de Belgische en/of de Nederlandse sociale zekerheidswetgeving van toepassing. De nieuwe Verordening vervangt […]