Dubbele premieplicht Nederbelgische Directeur grootaandeelhouder: Hoogste rechtscollege schept duidelijkheid!

Nederlands hoogste rechterlijke instantie, de Hoge Raad der Nederlanden, heeft zeer recentelijk (Hoge Raad 9-10-2009, nr. 08/02433) haar eindoordeel gegeven over de dubbele premieplicht van de in België woonachtige directeur grootaandeelhouder (DGA) die zowel in Nederland als België werkzaam is voor zijn Nederlandse vennootschap.
Vanuit Nederlandse optiek worden deze werkzaamheden aangemerkt als zijnde verricht in loondienst. […]