Bewijskracht boekhouding: Deskundige wikt, Rechter beschikt

Volgens de fiscus is een boekhouding bewijskrachtig wanneer de boeken en bescheiden een samenhangend geheel vormen aan de hand waarvan belastbare inkomsten kunnen worden bepaald, de geschriften door bewijsstukken zijn gestaafd, alle geboekte cijfers overeenstemmen met de werkelijkheid en de boekingen en verantwoordingsstukken onveranderlijk en onuitwisbaar zijn.
In de rechtspraak werd geoordeeld dat de bewijskracht van […]