Deeltijdondernemer voortaan ook MKB-winstvrijstelling

Voortaan bestaat er recht op de MKB-winstvrijstelling ongeacht het aantal uren dat aan een onderneming wordt besteed. De MKB-winstvrijstelling stelt een vast percentage van de winst vrij van belasting. Hiervoor geldt nu nog de voorwaarde dat wordt voldaan aan het urencriterium, een ondernemer moet minimaal 1225 uur ondernemen om voor de vrijstelling in aanmerking te […]