Kan belastingplichtige zijn recht op bemiddeling afdwingen middels een kort gedingprocedure

Heeft de belastingplichtige die zijn dossier voorgelegd heeft aan de Fiscaal Bemiddelingsdienst het recht een kortgedingprocedure in te stellen om de behandeling van zijn bezwaarschrift door de geschillendienst te doen stopzetten? Kan hij tevens de Staat laten veroordelen om het nodige te doen opdat de bemiddeling kan opgestart worden? Immers tot op heden is deze […]

Gesplitste aankoop van vakantiewoning in NederBelgische context

Een meer en meer gekende techniek in het kader van vermogensplanning is de gesplitste aankoop van een tweede / vakantie woning met de kinderen. De Belgisch ingezetene opteert daarbij wel voor de  charmes van de Zeeuwse kust. De inwoner van Nederland opteert regelmatig voor een appartement bij voorkeur in de nabijheid van de place m’as […]