Inspiratie zoeken in Frankrijk? Voor de beurstaks … of voor de lage tarieven?

Een bespreking van de beleidsverklaring van de regering zorgt altijd voor vuurwerk, zeker als het gaat om een politiek gevoelige materie als belastingverhogingen. Volgende passage willen we u niet onthouden.
Een Kamerlid van de (Franstalige) Groenen wil een voorbeeld nemen aan Frankrijk. Hij verwijst naar een (uiteindelijk verworpen) plan om de Belgische beurstaks op hetzelfde peil […]