Kan belastingplichtige zijn recht op bemiddeling afdwingen middels een kort gedingprocedure

Heeft de belastingplichtige die zijn dossier voorgelegd heeft aan de Fiscaal Bemiddelingsdienst het recht een kortgedingprocedure in te stellen om de behandeling van zijn bezwaarschrift door de geschillendienst te doen stopzetten? Kan hij tevens de Staat laten veroordelen om het nodige te doen opdat de bemiddeling kan opgestart worden? Immers tot op heden is deze […]

Fiscus tergen doet men niet ongestraft

Wie een fiscale procedure aanvat louter en alleen om de betaling van de verschuldigde belasting te kunnen uitstellen en daar ten aanzien van de fiscus ook nog eens openlijk voor uitkomt, maakt geen goede beurt bij de rechtbank… Dit blijkt duidelijk uit een vonnis dat de rechtbank van eerste aanleg te Gent velde op 7 […]